اخبار شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت پس از افزایش های اولیه در معاملات امروز، کاهش یافت اما کاهش احتمالی در ذخایر نفت خام آمریکا و کمبود عرضه مانع کاهش بیشتر قیمت ها شد.
ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت پس از افزایش های اولیه در معاملات امروز، کاهش یافت اما کاهش احتمالی در ذخایر نفت خام آمریکا و کمبود عرضه مانع کاهش بیشتر قیمت ها شد.
ادامه مطلب

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1400/09/30

احتراماً پيرو مجمع عمومي عادي صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 30/09/1400 شركت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها(سهامي عام) مورخ 30/11/1400 پرداخت سود (به ازاي هر سهم 450 ريال) به شرح ذیل جهت سهامداران تقدیم می‌گردد:
ادامه مطلب

روزنامه دنیای اقتصاد: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام)

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت پس از افزایش های اولیه در معاملات امروز، کاهش یافت اما کاهش احتمالی در ذخایر نفت خام آمریکا و کمبود عرضه مانع کاهش بیشتر قیمت ها شد.
ادامه مطلب