هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی سمت به نمایندگی تحصیلات زمینه‌های سوابق کاری تاریخ عضویت در هیأت ‌مدیره سوابق کاری (10 سال گذشته)
فرهاد امیرحسینی رئیس هیأت‌مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران سپهرهشتم کارشناسی ارشد مدیریت مالی امور سرمایه‌گذاری 12/04/1402 مدير مالي و اداری، مدير سرمایه‌گذاری و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پس‌انداز کارکنان گروه توسعه صنايع بهشهر درمجموع حدود 13سال، مدير سرمايه‌گذاري شرکت سرمایه‌گذاری سپه حدود 8 سال، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مهر 7 سال، عضو هیئت‌مدیره در بازه‌های مختلف در نهادهاي مالي گوناگون
میثم بلگوریان نائب رئیس هیأت‌مدیره به نمایندگی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها دکتری مدریت مالی امور سرمایه‌گذاری 02/12/1401 مدیر سرمایه¬گذاری در شرکت سرمایه¬گذاری تدبیر، مدیر سرمایه¬گذاری گروه مالی پارسیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر خدمات مالی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
امیرعباس کریم زاده عضو هیأت‌مدیره به نمایندگی شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین کارشناسی ارشد مدیریت مالی امور سرمایه‌گذاری 02/12/1401 کارشناس تحلیل و سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری پارس آریان، مشاور سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه، معاون سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، مدیرعامل بین‌المللی انرژی پاسارگاد، عضو هیأت‌مدیره سرمایه‌گذاری سپه
سید علی ناجی اصفهانی عضو موظف هیأت‌مدیره به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا کارشناسی ارشد مهندسی مالی امور سرمایه‌گذاری 20/02/1402 مدیر سرمایه‌گذاری، مجامع و بودجه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، عضو هیأت‌مدیره شرکت کنترل گاز اکباتان، عضو هیأت‌مدیره سرمایه‌گذاری نفت قشم ، رئیس هیأت‌مدیره شرکت پتروکام کیش
علي حسين زاده گوهري عضو موظف هیأت‌مدیره به نمایندگی شرکت ستاره عمران زمین کارشناسی ارشد مدیریت مالی امور سرمایه‌گذاری 02/12/1401 عضو هیأت‌مدیره شرکت سرمایه¬گذاری توسعه ملی، سرپرست معاونت اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
با شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان در تماس باشید